Frezy palcowe monolityczne

  • Struktura

  • Typ obróbki

  • Geometria

  • Materiał obrabiany

  • Typ korpusu frezu

Warunek szczegółowy

Standardowa średnica krawędzi skrawającej
Promień
Maks. głębokość skrawania

Wróć do góry