Obróbka powierzchni wewnętrznych

DCLN
(Oprawka "Dimple Bar" z podwójnym systemem mocowania)

  • Płytka negatywna, wysoka wydajność obróbki.
  • Nowy typ podwójnego zacisku.
  • Pewne zamocowanie płytki.
  • Doskonała powtarzalność krawędzi skrawającej.

The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.

Typ1 [Rozstrzelony ]

  1   
Numer zamówieniowy Typ CAD Typ chłodziwa Wersja Nazwa klasy (gatunku) Klasa (Gatunek) Dostępność
A25R-DCLNR12 Typ1 CAD R  
A32S-DCLNR12 Typ1 CAD R  
A40T-DCLNR12 Typ1 CAD R  
A25R-DCLNL12 Typ1 CAD L  
A32S-DCLNL12 Typ1 CAD L  
A40T-DCLNL12 Typ1 CAD L  
Numer płytki D4 DCON L1 L LF L24 FLGT CBDP OAL LPR L2 L19 F1 WF BS H1 H RR GAMF GAMO LAMS ALF FHA KRINS STA D1 IC DMIN CUTDIA DAXX DC DC1 DC2 BD BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 RE RE1 RE2 RE3 D2 DCX D5 DN DCSFMS D8 DAH DAH1 DAH2 DCCB CNT D9 B L3 LBB CDX LDRED L20 L15 LCF LU L7 LH LCCB L8 L9 HBKW LS H2 HF HBH W1 KWW S1 WF2 S4 S Z2 PDY PDX ap APMX HTB DCN CDI DCINX BDX CWX LBX WT R PRFRAD ld BHTA BHTA1 BHTA2 BHTA3 BHTA4 BHTA5 SIG SIG1 SIG2 LTA LBYD KWL Cutting item count: CICT Peripheral effective cutting edge count: ZEFP Face effective cutting edge count: ZEFF Effective Cutting Edge Łamacz Użytkowanie korpus Lokator DBC DBC1 DBC2 DBC3 DCONWS DCONMS KAPR KAPR1 KAPR2 LB LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LE LE1 LE2 LE3 TX1 TX2 TX3
CN__1204 25 200 17 23 11 32 0.8 40 1   95°
CN__1204 32 250 22 30 13 40 0.8 50 1   95°
CN__1204 40 300 27 37 10 50 0.8 63 1   95°
CN__1204 25 200 17 23 11 32 0.8 40 1   95°
CN__1204 32 250 22 30 13 40 0.8 50 1   95°
CN__1204 40 300 27 37 10 50 0.8 63 1   95°
  1   

Dostępność

:Standard magazynowy.
:Niestandardowy, produkowany na specjalne zamówienie.
:Standard magazynowy. Zostanie zastąpiony przez nowe wyroby.
:Na specjalne zamówienie z magazynu w Japonii.

Wróć do góry