Płytki do toczenia | Łatwe wyszukiwanie

Wybierz materiał obrabiany

Wybierz "Materiał obrabiany"
Warunki wyszukiwania
Nie określono

Wybierz numer zamówieniowy płytki

 • (1)


  Przykład:C
 • (2)


  Przykład:N
 • (3)


  Przykład:M
 • (4)

 • (5)


  Przykład:12
 • (6)

(1)Geometria

Wybierz "Deskrypcję"
Warunki wyszukiwania
Nie określono

(2)Kąt przyłożenia

Wybierz "Kąt przyłożenia"
Warunki wyszukiwania
Nie określono

(3)Klasa dokładności płytki

(4)Otwór klinowy

(5)Długość krawędzi skrawającej

Okrąg wpisany

(6)Łamacz/ zastosowanie

 •  

 •  

 • Wersja 

Klasa rather "Gatunek"

Wróć do góry